تبلیغات
سعید سمیعی saaid.samiei - سد بختیاری – قسمت سوم

سعید سمیعی saaid.samiei

تصاویری از کارهای مدیریتی مدیر وبلاگ در بخش صنعتی

وبلاگی شامل موضوعات : مهندسی عمران - ادبیات فارسی - مسائل تاریخی و اجتماعی - جغرافیا - یادبودها

 بنام خداوند جان آفرین                   حكیم سخن در زبان آفرین

 بنام خداوند جان و خرد                  كزین برتر اندیشه برنگذرد

 سلام بر همه مهربانان

سد بختیاری – قسمت سوم

گزیده ای از مقاله پژوهشگر آب و توسعه پایدار «سركار خانم فاطمه ظفرنژاد»

سعید سمیعی

 

در این مقاله با بررسی سیمای كلی طرح در تارنمای شركت آب و نیرو ، اهداف ساخت سد تحلیل و ارزیابی شده است .

بقیه در ادامه مطلب 


دو نوع بررسی سامان یافته در وزارت نیرو در این طرح دیده نشده است :

1-      مطالعات نیاز سنجی ؛ آیا نیاز حقیقی به تامین آب یا برق وجود دارد ؟ اگر این مطالعه انجام شده بود شاید بسیاری از سدهای حوضه دریای مازندران ، ارومیه و ... اصلاً مطرح هم نمی شدند ، چه رسد به ساخت . نمونه امروزی آن سد منگل است كه نیاز سنجی نشده و با وجود پیامدهای ناسازگار بر جنگلهای هیركانی ساخت آن را آغاز كرده ایم . بكارگیری درست نیروگاههای موجود ، ما را از نیروگاه جدید بی نیاز می كند . بگذریم كه در اقلیم ایران ، برقابی گرانترین نوع برق است .

2-      مطالعات گزینه یابی ؛ برای تامین نیاز ، كدام گزینه ها وجود دارند ؟ آیا نیروگاه گازی ، سیكل تركیبی ، بادی ، خورشیدی و یا اعمال مدیریت تقاضا و كاهش هدر رفت ، برق ارزان تر تامین نمی كند ؟

الف -  سد سازی همواره هدف بوده است نه یكی از ابزارهای رسیدن به هدف 

بر اساس همین دیدگاه است كه ساخت سد با توسعه اشتباه گرفته شده و هیچ بررسی ای در باره سایر گزینه ها انجام نشده است . مقایسه قیمت حقیقی هر كیلو وات برقابی با نیروگاه سیكل تركیبی یا گازی ، باید جلوی ساخت برقابی در كشور را می گرفت ، اما دهه های متوالی در وزارت نیرو سد سازی هدف بود و برقابی دوست محیط زیست وانمود می شد . شهرك های بسیاری در سراسر چهان با نام انرژی صفر ( با نیروگاه خورشیدی یا بادی كوچك ) ساخته شده است . صرفه جویی و تغییر الگوی مصرف برق یا تولید نگاوات از همه راهكارها ارزانتر و پاكتر است . سد سازی در اقلیم گرم و خشك ما كه دریاچه سازی است ، به هدر رفت مقادیر زیاد آب محدود می انجامد .

ب -  مطالعات تحلیل اجتماعی  

در پرونده سد بختیاری آمده است : « عدم نیاز به جابجایی ساكنین در محدوده مخزن ؛ با توجه به صعب العبور بودن منطقه ، با احداث و آبگیری این سد اراضی كشاورزی زیادی غرقاب نخواهد شد و هیچ روستای دائمی زیر آب نخواهد رفت » . پژوهشها ، مشكلات زیاد جوامع بومی آبخیزها پس از سد سازی را نشان داده اند كه البته در پرونده سدها ، به آنها اشاره نشده است . تخلیه اجباری 13 روستای دهستان لفور برای آبگیری سد نیاز سنجی نشده البرز را پارسال شاهد بودیم . در صدها جلد گزارش نوشته شده برای 40 سد حوضه آبریز ارومیه به ندرت با یك تحلیل اجتماعی واقعی در باره زندگی و معیشت 6 میلیون انسان وابسته به این دریاچه برخورد می كنیم . سد سازی در بالا دست بزرگترین دریاچه آب شیرین جهان یعنی آرال را خشكاند . بگذریم كه در سكوت سازمانهای مسئول ، مراتع و جنگل هایی كه در مخزن سدها زیر آب می روند ( 160 كیلومتر مربع در كرخه ، 70 كیلومتر مربع در سیمره و ..... ) از نگاه سد سازان نه ثروت ملی بشمار می رود ، نه اراضی مشاع كشاورزان و نه مسیر كوچ و چراگاه عشایر حوضچه آبخیز ! این جوامع مولد در نگاه سد سازان ، افراد مهمی بشمار نمی روند كه كار سد سازی به خاطر آنها با درنگ روبه رو شود .

ج -  مطالعات تحلیل زیست محیطی   

سد سازی بر حوضه آبخیز چگونه اثری خواهد داشت ؟ آیا پیكره آبی پائین دست را نابود خواهد كرد ؟ بر زیستگاه و زندگی جوامع جانوری و گیاهی چه اثری خواهد داشت ؟ تنها عامل خشكیدن ارومیه ، گاوخونی ، بختگان ، شادگان و .... سد سازی است .

د -  مطالعات تحلیل اقتصادی

آیا فایده حقیقی سد بیش از هزینه حقیقی آن است ؟ آیا سد راهكاری اقتصادی است ؟ آیا تامین مالی برای سد تخصیص موثر است و منابع محدود را بگونه ای كارآمد و موثر تخصیص داده ایم ؟

تحلیلی جامع نگر بر پایه ابزارهای توسعه پایدار برای سد بختیاری ارائه نشده تا ببینیم آیا این سرمایه گذاری كلان موثرترین تخصیص برای تولید برق است ؟ مشاوران غالباً تحلیل اجتماعی را تا حد جمعیت شناسی ، تحلیل زیست محیطی را تا حد ماتریسی از اثرات مثبت و منفی و گزارش تحلیل اقتصادی را تا حد جدول گردش نقدی تقلیل می دهند .

جلوگیری از ورود رسوب به مخزن دز و افزایش عمر سد و نیروگاه آن ، دومین هدف ساخت سد بختیاری اعلام شده است . یك دهه پیش طرحی بنام نوسازی نیروگاه برقابی دز مطرح شد و یك مشاور بین المللی گزارشی تهیه كرد كه به دفتر فنی آب ارجاع شد . ممیزی طرح به 4 مسئله مهم در ناكارآمدی این طرح اشاره كرد :

1-      تزریق پر هزینه بتن جهت مرمت درزهای بدنه برای نصب نیروگاه جدید روی سدی كه عمرش بپایان رسیده است .

2-      رسوب سد كه بهره برداری از هر نیروگاهی را ناممكن خواهد ساخت .

3-      نادرستی روش توجیه اقتصادی مشاور كه هزینه نیروگاه فرضی حرارتی را درآمد طرح نوسازی برقابی در نظر گرفته است .

4-      تحلیل مستقل نیروگاه خورشیدی ، بادی و ... برای تصمیم گیری موثر ارائه نشده است .

دفتر فنی آب ، چشم پوشی از سد و نیروگاه دز را گوشزد كرد . اینك كه رسوب تا دریچه های آبرسانی سد دز بالا آمده و تا پایان ساخت سد بختیاری ، اصلاً دیگر سد دزی مطرح نخواهد بود ، آیا می توان رسوبگیری را از فواید سد بختیاری شمرد ؟

كنترل سیلاب و تامین ایمنی در پائین دست ، سومین هدف ساخت سد بختیاری اعلام شده است . گذشته از تجربیات تلخ جهانی ، تجربه شكست سد دشت در خراسان شمالی و تلفات جانی و مالی مهم آن ، خبرگان را از ناكارآمدی مهار سیل با سد سازی مطمئن ساخت . سدها در زمان بارندگی مهم ، خطرناكتر از خود سیل هستند و ضریب ایمنی را كاهش می دهند . احیای جنگل و پوشش گیاهی در آبخیزها ، مدیریت غیرسازه ای ، پایش و هشدار سیل تنها راهكار است .

اثرات جانبی از جمله اشتغال زایی نیز از فواید سد بختیاری اعلام شده ، در حالیكه سد سازی به نسبت سرمایه گذاری كلانش از كمترین ضریب های اشتغال زایی برخوردار است . اوج اشتغال زایی سد سازی همان 4 یا 5 سال ساخت است و در مرحله نگهداری و بهره برداری اشتغال بشدت كاهش می یابد . یك كارگاه كوچك صنعتی یا صنایع غذایی یا .... با سرمایه شاید میلیونها برابر كمتر از سد ، اشتغال طولانی تر با ضریب اشتغال زایی بیشتری دارد .

همچنین در اثرات جانبی سد به بهبود شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، ایجاد امكان توسعه و سرمایه گذاری در محدوده طرح ، بهبود سطح رفاهی زندگی اهالی ، ارتقای سطح آموزش و بهداشت ، افزایش درآمد سرانه ، استفاده از قابلیت های گردشگری ، افزایش سهم منطقه در توسعه كشور و .... بر می خوریم كه با سرمایه گذاری های مستقل غیرقابل مقایسه با هزینه كلان سد نیز می توان به آنها دست یافت . جاده دسترسی سد نیز در برابر راه آهن ، گزینه گران تر ، نا ایمن تر و ناپایدارتر به شمار می رود .

 


+ نوشته شده در یکشنبه 27 شهریور 1390 ساعت 11:27 ب.ظ توسط سعید سمیعی نظرات |
دریاره وبلاگ

بسم الله الرحمن الرحیم
رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی ، وَیَسِّرْ لِی أَمْرِی ، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، یَفْقَهُوا قَوْلِی.

خدایا با نام و یاد تو و برای رضای تو ، در این وبلاگ سعی خواهم كرد تا در حد توانم از آنچه در قالب فكر و اندیشه و دانش فنی و .... به من عطا فرموده ای ، به دیگران انتقال دهم . بدون شك ادامه این راه جز با یاری تو میسر نخواهد بود .منوی اصلی

صفحه نخست


ایمیل مدیر وبلاگنویسندگان

سعید سمیعی 209صفحات خاص


موضوع مطالب

مهندسی عمران 83


سایر رشته های مهندسی 34


رزومه کاری مدیر وبلاگ 1


اتوبیوگرافی مدیر وبلاگ 1


اقتصاد و مالی 12


اجتماعی 44


ادبیات 16


جغرافیا 38


تاریخی 12


یادبود 17


اطلاعات عمومی 79


اطلاعات ضروری 8


تفریح و سرگرمی 44
عناوین آخرین مطالب


پیوندها


پیوندهای روزانهآرشیو


هفته اول فروردین 1392 1هفته اول شهریور 1391 2هفته سوم مرداد 1391 1هفته اول مرداد 1391 1هفته چهارم تیر 1391 3هفته سوم تیر 1391 6هفته اول تیر 1391 1هفته چهارم اردیبهشت 1391 1هفته اول اردیبهشت 1391 3هفته دوم فروردین 1391 7هفته اول فروردین 1391 4هفته چهارم اسفند 1390 1هفته چهارم دی 1390 2هفته چهارم آذر 1390 1هفته اول آذر 1390 3هفته چهارم آبان 1390 4هفته اول آبان 1390 1هفته چهارم مهر 1390 2هفته دوم مهر 1390 2هفته اول مهر 1390 1هفته چهارم شهریور 1390 6هفته سوم شهریور 1390 3هفته دوم شهریور 1390 1هفته اول شهریور 1390 9هفته چهارم مرداد 1390 1هفته سوم مرداد 1390 2هفته چهارم تیر 1390 3هفته سوم تیر 1390 12هفته دوم تیر 1390 14هفته اول تیر 1390 8هفته چهارم خرداد 1390 3هفته سوم خرداد 1390 7هفته دوم خرداد 1390 6هفته اول خرداد 1390 11هفته چهارم اردیبهشت 1390 6هفته سوم اردیبهشت 1390 6هفته دوم اردیبهشت 1390 2هفته اول اردیبهشت 1390 1هفته چهارم فروردین 1390 7هفته اول فروردین 1390 2هفته چهارم اسفند 1389 5هفته سوم اسفند 1389 5هفته دوم اسفند 1389 9هفته اول اسفند 1389 8هفته چهارم بهمن 1389 12هفته سوم بهمن 1389 2هفته دوم بهمن 1389 7هفته اول بهمن 1389 8هفته چهارم دی 1389 5

آمار وبلاگتعداد کل پست ها :

آخرین بازدید :

آخرین بروز رسانی :

طراح قالب : سعید سمیعی
با این امید که از مطالب این وبلاگ بهره مند شوید


موسیقی